Merge Max 760-950-1090

Et annerledes rivekonsept!

MERGE MAXX 950 og 1090 pickupriver med transportbånd er ideelle maskiner for entreprenører og maskinstasjoner som jobber på store arealer med effektive og velorganiserte høstkjeder. MERGE MAXX 760 passer for litt mindre forhold.
Med justerbar arbeidsbredde fra 7,50 til 10,95 m, kan disse maskinene legge avlingen i en ranke fra et felt som er 20 eller 30 m bredt. De lager jevne ranker så høstemaskinene som kommer etter kan kjøre opptil 3 km/t raskere. MERGE MAXX maskinene er meget allsidige. De kan legge avlingen i ulike ranker, de raker meget godt i alle typer avlinger – lette eller tunge, tette eller glisne, korte eller lange ettårige eller permanente enger, halm eller hele avlinger, blandede avlinger, høy osv. De anbefales spesielt i sarte, bladrike avlinger og belgfrukter der det er viktig å få med alle plantenes bestanddeler.
Slik virker pickuprivene. Avlingen plukkes opp med en pickup og føres skånsomt videre til rankene via et transportbånd. De behandler avlingen meget skånsomt og leverer et fôr med lite forurensning.

Et annerledes rivekonsept!

Pickuprivene er ideelle for entreprenører og maskinstasjoner og store gårder. To uavhengige belter kan legge ranker i midten eller til sidene og flere muligheter kan kombineres. Man kan samle en ranke fra opptil 30 m og kjøre høstemaskinene opp til 3 km/t raskere.

Jevne ranker: Kjør 2 til 3 km/t raskere*

Få gjort enda mer

Høstemaskinene kan kjøre raskere når rankene er jevne. Det er mindre stress for føreren når man kan kjøre med jevn hastighet:

  • Man trenger ikke å redusere hastigheten der det er mye avling.
  • Man trenger ikke å øke hastigheten der det er lite avling

Det skaper mindre stress og føreren kan konsentrere seg om det som er viktig fremfor å hele tiden måtte tilpasse kjørehastigheten.
Med MERGE MAXX 950 pickup-river reduseres også stresset på høstemaskinene som kommer etter. MERGE MAXX 950 gjør det mulig å øke høstemaskinenes kjørehastighet med 2 til 3 km 3 km/t! Dermed øker produktiviteten i hele høstekjeden.
Mindre jord og stein i avlingen reduserer slitasjen på høstemaskinene og dermed øker også lønnsomheten.

Pickupen raker bedre….

Rakekvalitet og jevne ranker henger direkte sammen med hvordan pickup og WINDGUARD (rankeskjermen) er konstruert. WINDGUARD (rankeskjerm), den nedre valsen og 5 kamstyrte tindearmer sørger for en perfekt oppsamling og overfører avlingen skånsomt til beltet. Dette er grunnleggende egenskaper som gjør at maskinen kan legge avlingen i så jevne ranker.
Pickupens rotasjonshastighet kan varieres og tilpasses etter forholdene. Om nødvendig kan hastigheten reduseres for skånsom behandling av bladrike avlinger så næringsinnholdet bevares. Det brede beltet legger avlingen skånsomt ut til siden. Det er enkelt å vedlikeholde. Beltestrammingen justeres på noen øyeblikk uten verktøy. Ved behov kan beltehastigheten reduseres for å tilpasse rankens størrelse og form til høsteutstyret.

WINDGUARD med valser fører avlingen videre til beltet

Avlingen plukkes opp med pickupen og føres via rankeskjermen som består av en ledeplate og en valse for å optimalisere avlingsstrømmen over på beltet.
Den tilpasser seg automatisk etter avlingsmengden. Man får jevne, luftige, rette ranker som plukkes effektivt opp av høstemaskinen som kommer etter.

Perfekt ranke på siden

Det kan leveres en sidemontert fangduk som tilleggsutstyr for å legge opp en jevnere ranke for presser med pickup.
Føreren kan endre rankebredden eller svinge fangduken helt bak.

Play Video

KUHN - MERGE MAXX 950 - Rakes (In action)

KUHN Center Norge

Forhandler av landbruksmaskiner