Jordbearbeiding

For å favorisere en energisk fremvekst er det viktig at såbedet er godt forberedt. KUHN tilbyr et bredt utvalg av redskaper for jordbearbeiding, alt fra fingerharver, tindharver til vertikal og horisontalharver. Deres robusthet, arbeidskvalitet og brukervennlighet vil tilfredsstille deg.

Jordbearbeiding

For å favorisere en energisk fremvekst er det viktig at såbedet er godt forberedt. KUHN tilbyr et bredt utvalg av redskaper for jordbearbeiding, alt fra fingerharver, tindharver til vertikal og horisontalharver. Deres robusthet, arbeidskvalitet og brukervennlighet vil tilfredsstille deg.

Jordbearbeiding

Harver

Plog

KUHN-plogene er designet for å bevare jordens agronomiske verdi og for å øke avlingens produktivitet. KUHN-ploger har store arbeidsbredder og utmerket manøvrerbarhet som gjør det mulig å redusere driftskostnadene. De inkluderer også de nyeste innovasjonene, slik at de varer lenger og har lavere vedlikeholdskostnader.