GF Slep

GF Slep

GF Slep
En konstruksjon som gjør den store forskjellen.
GF 10812 TGF 8712 T
GF Slep
Stor kapasitet går ikke ut over kvaliteten
GF 13012GF 17012
GF Slep
50% mindre skraping i grastorva
GF 10812GF 8712
GF Slep
Meget god spredning over hele feltet