FC 1030

FC 10030FC 9530
Maksimal ytelse, optimalt fôr

Arealene som skal høstes blir stadig større mens de optimale periodene for innhøsting blir stadig kortere. Hva med kvaliteten på fôret?
Når urenhetsnivået i avlingen senkes fra 4% til 2% per år, øker verdien med 89,00 kr/da/år*. Det viser hvor viktig det er å unngå urenheter i fôret.
Du kan stole på ytelsen, kvaliteten på arbeidet og påliteligheten i våre maskiner.
FC trippelkombinasjoner hjelper deg å nå dine mål når det gjelder ytelse og kvalitet – uten kompromisser.
FC trippelkombinasjoner leveres i tre versjoner, konstruert for traktorer fra 120 hk: FC 8730 (8,33 til 8,73 m); FC 9530 (9,13 til 9,53 m); FC 10030 (9,53 til 9,93 m). Monter en FC 3125 F eller en FC 3525 F foran på traktoren for å få de samme tekniske egenskapene som på den bakmonterte maskinen!

Maksimal ytelse, optimalt fôr

De leveres i tre bredder (fra 8,33 m til 9,93 m), og yter maksimalt uten å gå på kompromiss med kvaliteten på det høstede fôret. De er laget for entreprenører, maskinstasjoner og store gårder. De har stengelbehandlere med fingre eller valser.

Maksimal ytelse, optimal fôrkvalitet

Nøkkelen til rent fôr LIFT- CONTROL hydro-pneumatisk fjæring

Å senke forurensningsnivået i fôret fra 4% til 2% per år, øker verdien med 89,00 kr/da/år*. Med LIFT-CONTROL hydro-pneumatisk fjæringssystem er det ikke lenger noe problem å høste rent fôr. LIFT-CONTROL er ikke bare et opphengssystem med akkumulator i stedet for de tradisjonelle fjærene.
Den spesielle kinematikken til KUHN trippelmontasjer har en fjærende sylinder som bærer slåmaskinen (1), en “break-away”-sylinder (2), en akkumulator med justerbart trykk (3) og en pendelakse, riktig plassert, nær maskinens tyngdepunkt (4).
Justeringene som gjøres i opphengssystemet begrenser urenheter i fôret og reduserer slåttebjelkens marktrykk. Dermed reduseres også drivstofforbruk og slitasje.
* Forskere fra Chamber of Agriculture of Weser Ems (Tyskland) har gjennomført en studie i en tysk region. De sammenlignet to partier med surfôr, med urenhetsnivå på henholdsvis 2% og 4% for å bestemme den økonomiske innvirkningen på en besetning med melkekyr. Etter å ha målt næringsverdien i det dårligste partiet, beregnet de verdien av kraftfôr som måtte tilsettes for å nå samme produksjonsnivå som man fikk fra det beste partiet.

OPTIDISC ELITE: Den uslåelige slåttebjelken

OPTIDISC ELITE slåttebjelke er utviklet sammen med de som bruker den i praksis. Ulik avstand mellom skivene, stor overlapping og lav vinkel gir til sammen optimal slåttekvalitet. Trippel FC 1030 med OPTIDISC ELITE slåttebjelke og de siste oppgraderingene, sørger for et rent og jevnt snitt under alle slags forhold.

  •  Der skivene løper fra hverandre, reduseres avstanden for å øke overlappingen. Rent og jevnt snitt selv i kort eller lett fôr (A).
  •  Der skivene løper mot hverandre, er avstanden større for å lette gjennomstrømningen av fôr som kastes ut og bakover uten at det påvirker selve slåingen (B).
  •  Overlappingsarealet ble nesten doblet og det gir bedre slåttekvalitet på våte eller klissete jordarter (eller områder med mye muldvarp) eller i partier med tunge, liggende avlinger som slås sent på høsten.
  • Når slåttebjelken har liten stigningsvinkel, unngår man det typisk bølgende stubbmønsteret. Det fremmer også jevnere og raskere gjenvekst og enklere justering av etterfølgende høstemaskiner.
  • Nye skivelager med eksklusiv form og feste sørger for at knivene alltid er sikret i tilfelle de støter mot noe, samtidig som de kan rotere fritt, 360o.

I kupert terreng, i våte områder eller klebrig gras, kan det samle seg jord foran slåttebjelken, unntatt på en OPTIDISC ELITE! De spesielle glideskoene gir bedre gli og bevarer engbunnen. Og ikke minst: Fôret som høstes er rent og beholder kvaliteten selv om forholdene er vanskelige.

De bakre enhetene har oppheng med stor pendling og følger underlaget nøyaktig

De bakre enhetene på en FC trippelkombinasjon følger underlaget meget nøyaktig på grunn av følgende egenskaper:

  • Enhetene har stor pendling i opphenget,
  • Hydraulisk sideforskyvning på 20 cm,
  • Vertikal bevegelse på nesten 50 cm,
  • Pendling på ca 20° med overlapping på 50 cm.

Dette er imponerende tall som beviser at KUHN har gjort alt for å forbedre fôrkvaliteten!

Stillbare ledeplater

Bredden på rankene kan reduseres til et minimum på 1,00 til 1,20 m. Da unngår man at traktorhjulene kjører over det som allerede er slått og lagt i ranker. Fôret blir liggende rent og urørt.

KUHN Center Norge

Forhandler av landbruksmaskiner