GMD 1030

GMD 10030GMD 8730GMD 9530
Maksimal ytelse, optimalt fôr

Arealene som skal høstes blir stadig større mens de optimale periodene for innhøsting blir stadig kortere Hva med kvaliteten på fôret?
Når urenhetsnivået i avlingen senkes fra 4% til 2% per år, øker verdien med 89 kr/da/år*. Det viser hvor viktig det er å unngå urenheter i fôret.
Du kan stole på ytelsen, kvaliteten på arbeidet og påliteligheten i våre maskiner.
GMD trippelkombinasjoner hjelper deg med å nå dine mål når det gjelder ytelse og kvalitet – uten kompromisser.
GMD trippelkombinasjoner leveres i tre versjoner, konstruert for traktorer fra 120 hk:

 • GMD 8730 (8,30 til 8,80 m)
 • GMD 9530 (9,13 til 9,53 m)
 • GMD 10030 (9,53 til 9,93 m)

Monter en GMD 3125 F eller en GMD 3525 F foran på traktoren for å få samme tekniske løsninger som på den bakmonterte maskinen!

 • GMD 8730 (8.30 to 8.80 m)
 • GMD 9530 (9.13 to 9.53 m)
 • GMD 10030 (9.53 to 9.93 m)

Attach a GMD 3125 F or a GMD 3525 F at the front of the tractor to benefit from the same techniques as the rear unit!

Maksimal ytelse, optimalt fôr

Kombinasjonene leveres i tre bredder (fra 8,30 m til 9,93 m). Dette er meget effektive maskiner som bidrar til å produsere fôr av høy kvalitet. De passer perfekt for entreprenører, maskinstasjoner og store gårder.

Maksimal ytelse, optimal fôrkvalitet

Nøkkelen til rent fôr LIFT- CONTROL hydro-pneumatisk fjæring

Når forurensningsnivået i fôret senkes fra 4% til 2% øker verdien med 89,00 kr/da/år*. Med LIFT-CONTROL hydro-pneumatisk fjæringssystem er det ikke lenger noe problem å høste rent fôr. LIFT-CONTROL er ikke bare et opphengssystem med akkumulator i stedet for de tradisjonelle fjærene.
Den spesielle kinematikken til KUHN trippelmontasjer har en fjærende sylinder som bærer slåmaskinen (1), en “break-away”-sylinder (2), en akkumulator med justerbart trykk (3) og en pendelakse, riktig plassert nær maskinens tyngdepunkt (4).
Justeringene som gjøres i opphengssystemet begrenser innblanding av urenheter i fôret og reduserer slåttebjelkens marktrykk. Dermed reduseres også drivstofforbruk og slitasje.
*Forskere fra Chamber of Agriculture of Weser Ems (Tyskland) har gjennomført en studie i en tysk region. De sammenlignet to partier med surfôr, det ene med et urenhetsnivå på 2% og det andre med 4% for å bestemme den økonomiske innvirkningen i en besetning med melkeproduksjon. Etter å ha målt næringsverdien i partiet med dårligst kvalitet, beregnet de verdien av kraftfôr som måtte tilsettes for å nå samme produksjonsnivå med det dårligste partiet.

OPTIDISC ELITE: Den uslåelige slåttebjelken

Slåttebjelken OPTIDISC ELITE er utviklet sammen med bønder. Variabel avstand mellom skivene, store overlappingssoner og den reduserte vinkelen på OPTIDISC slåttebjelke gir deg den kvaliteten du trenger. FC 1030 TRIPPEL er utstyrt med OPTIDISC ELITE slåttebjelke og de siste oppgraderingene som garanterer et rent snitt til enhver tid. OPTIDISC ELITE slåttebjelke har disse spesielle egenskapene:

 • Redusert avstand der skivene løper fra hverandre for å bedre overlappingen. Det gir et rent snitt selv i korte og lette avlinger. (A)
 • Avstanden er økt der skivene løper sammen. Det gir bedre plass og avlingen strømmer lettere gjennom maskinen så kapasiteten øker, spesielt i tunge, store avlinger. (B)
 • Overlappingssonen er nesten doblet. Det gir bedre slåttekvalitet under fuktige, klissete forhold (eller på felt med mye muldvarp), i tunge og liggende avlinger, og ved sen slått om høsten.
 • Flatere vinkel: Dette forhindrer det ujevne, bølgende snittet som kan oppstå ved lav stubbhøyde. Jevnt snitt stimulerer også homogen og rask gjenvekst og gjør det lettere å justere høstemaskinene som kommer etter.
 • Nye skivelager med spesiell form og feste som holder knivene godt på plass i tilfelle støt, samtidig som de kan rotere fritt, 360°.

På ujevne felt eller når engbunnen er våt og klissete, kan jord bygges opp foran en slåttebjelke, men det skjer ikke på en OPTIDISC ELITE! Den har spesialkonstruerte glidesko som har lav friksjon og er skånsomme mot engbunnen. En annen fordel er at fôret forblir rent og beholder kvaliteten selv om forholdene er vanskelige.

De bakre enhetene har oppheng med stor pendling og følger underlaget nøyaktig

De bakre enhetene på en GMD trippelkombinasjon følger underlaget meget nøyaktig på grunn av følgende egenskaper:

 • Enhetene har stor pendling i opphenget,
 • Hydraulisk sideforskyvning på 20 cm,
 • Vertikal bevegelse på nesten 50 cm,
 • Pendling på ca 20° med overlapping på 50 cm.

Dette er imponerende tall som beviser at KUHN har gjort alt for å forbedre fôrkvaliteten!

Play Video

KUHN GMD / FC TRIPLE - Mowers - Mowers conditioners (In action)

Play Video

KUHN - GMD / FC - Triple Gang Mower / Triple Gang Mower Conditioners - Product review

KUHN Center Norge

Forhandler av landbruksmaskiner