Optimer+ 1003 slept modell

OPTIMER+ 4003OPTIMER+ 5003OPTIMER+ 6003OPTIMER+ 7503
Ta produktiviteten til neste nivå

Den slepte kompaktskålharven KUHN Optimer+1003 har en enorm kapasitet for grunn jordbearbeiding. Optimer+ gir et godt grunnlag for store avlinger med full gjennomskjæring på grunn dybde. De foldes sammen hydraulisk til 3 meter for sikker og enkel transport. Med høy arbeidshastighet og den kompakte, manøvrerbare konstruksjonen, er Optimer+1003-serien effektiv også på dårlig arronderte jorder.

Ta produktiviteten til neste nivå

Fire modeller – opptil nesten 25’ (7,6 m) arbeidsbredde! De foldes sammen hydraulisk til 3 meter for sikker og enkel transport.

Effektiv kutting og innblanding av planterester

Buede skåler

20”, buede skåler, med store hakk, kutter og blander aggressivt jord og planterester. Skålene er vinklet, både horisontalt og vertikalt, for å bearbeide hele jordprofilen. Taggete skåler er å anbefale der det er store mengder planterester.

Økt klaring

Skålarmene har ca. 12 cm avstand. Dette gir god gjennomstrømning og liten fare for blokkering, selv med store mengder planterester.

Perfekt skålvinkling

Skålen har en nøye tilpasset vinkling som gir god nedtrenging og effektiv gjennomskjæring av hele overflaten. Form og vinkling på skålene gir intensiv blanding av jord og planterester.

KUHN Center Norge

Forhandler av landbruksmaskiner

Mer informasjon