VKM

VKM 210VKM 240VKM 280VKM 305
En solid, allsidig beitepusser som hoder det den lover

Forvaltningen av beite og brakkmark er en viktig del av både gården og kulturlandskapet. Effektiv beitepussing er viktig for å opprettholde eller forbedre beitekvaliteten. Husdyra plukker ut det beste og lar det minst smakfulle stå igjen. Hvis det gjenstående med dårlig beitekvalitet ikke blir slått, vil det spre seg utover fra frø og røtter. Det reduserer beitekvaliteten og i neste omgang også utbyttet fra husdyrproduksjonen. VKM modellene er i utgangspunktet laget for pussing av beiter og kulturbeiter, men er så solid bygget at de også er effektive på kvist og kratt. De er derfor svært allsidige og dekker de fleste krav til god landskapspleie.

En solid, allsidig beitepusser som hoder det den lover

De 4 modellene beitepussere i VKM-serien har en arbeidsbredde på mellom 2,09 og 3,03 m, de gjør alle en effektiv jobb på kultur- og naturbeiter og andre steder der gras og annen vegetasjon skal holdes nede.

Allsidigheten til VKM-serien er svært høy

En beitepusser som gjør det meste

VKM-beitepussere er i utgangspunktet laget for pussing av beiter og kulturbeiter, men er også egnet på mindre kratt. De er så solid bygget at de også er effektive på kvist og kratt. Den lavbygde konstruksjonen med avrundede kanter og solide rotorlager gjør at den kommer lett til også under trær og større busker. Maskinen kan også påmonteres rivetinder for oppsamling av planterester. En klaff bak på maskinen kan stilles i forhold til mengden av gras / annet plantemateriale.

En kompakt enhet

VKM er utstyrt med mekanisk sideforskyvning (hydraulisk forskyvning er et alternativ).
Dette er en kompakt konstruksjon som plasserer maskinens tyngdepunkt tett opp til traktoren.

KUHN Center Norge

Forhandler av landbruksmaskiner

Mer informasjon