KUHN Premia såmaskiner sørger for høy kvalitet i såarbeidet. Dette er maskiner som kan tilpasses alle jordsmonn og har en etterharv som fungerer godt under varierende forhold.